Over Mulder Loonbedrijf

Samen sterk voor duurzaam loonwerk !

verstand van loonwerk

In de jaren negentig begonnen als tweemansbedrijf, is Mulder Loonbedrijf uitgegroeid tot een volwaardig loonbedrijf waar zo’n twintig tot dertig medewerkers werkzaam zijn. Het bedrijf is gevestigd aan de rand van de stad Groningen in het stadsdeel Noorddijk. Mulder Loonbedrijf heeft de kennis en de capaciteit om goed in te spelen op de vele diverse terreinen waar loonwerk wordt ingezet. Van particulier tuintje tot grondverzet voor grotere bouwprojecten. Van eenmalige projecten tot meerjarige onderhoudswerkzaamheden in de groenvoorziening. Mulder Loonbedrijf heeft jarenlange ervaring in aanleg en onderhoud van riolering- en drainagesystemen. Mulder beschikt over materieel dat ingezet kan worden bij het beregenen van sportvelden en andere terreinen. Er is ruime ervaring opgebouwd met gladheidsbestrijding in het winterseizoen.

Goed ondernemerschap

Goed ondernemerschap bestaat voor Mulder Loonbedrijf uit rentmeesterschap en dienstbaarheid. Rentmeesterschap houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor het beheren en in stand houden van dat wat ons is toevertrouwd en dat we rekenschap afleggen hoe we deze verantwoordelijkheid uitoefenen in ons werk.

werkplezier en creativiteit

Samen zijn we verantwoordelijk voor onze samenleving. Mulder Loonbedrijf draagt zijn steentje bij. We streven naar een werk- en ondernemersklimaat waarin ieder mens zich prettig voelt en zich zo optimaal mogelijk kan inzetten en ontplooien.

sturende rol

Deze waarden en normen spelen een sturende rol in het ondernemingsbeleid. Hierbij is winst maken geen doel op zich. Winst is noodzakelijk om te kunnen groeien, financiele verplichtingen aan medewerkers en derden na te komen en een gezonde buffer op te bouwen.

Kortom,

samen sterk voor duurzaam loonwerk !

Team Mulder Loonbedrijf

 

Ook met ons samenwerken?

Maak een afspraak