Duurzaam loonwerk

CO2 certificaat geldig tot 2 mei 2025

Meten is weten.

Hoeveel CO2 stoten we uit. Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan. We hebben de hulp ingeroepen van de kennis van onze branche organisatie de CUMELA.

De cijfers.

We hebben op basis van de inkoopfacturen en meterstanden gekeken hoeveel CO2 uitstoot we in het jaar 2016 tot en met 2021 hadden. Dit zijn de cijfers:

2016:

verwarming aardgas: 5,8 ton CO2

machines diesel: 278,6 ton CO2

machines benzine: 3,5 ton CO2

electriciteit: 17,9 ton CO2

totaal CO2 uitstoot: 305,9 CO2

2017:

verwarming aardgas: 5,2 ton CO2

machines diesel: 279,9 ton CO2

machines benzine: 3,9 ton CO2

electriciteit: 12,3 ton CO2

totaal CO2 uitstoot: 301,1 CO2

2018:

verwarming aardgas: 3,6 ton CO2

machines diesel: 410,2 ton CO2

machines benzine: 1,1 ton CO2

electriciteit: 3,1 ton CO2

totaal CO2 uitstoot: 418,03 ton CO2

2019:

verwarming aardgas: 3,4 ton CO2

machines diesel: 360,60 ton CO2

machines benzine: 0,6 ton CO2

electriciteit: 0 ton CO2

2020:

totaal CO2 uitstoot: 364,20 CO2

verwarming aardgas: 4,4 CO2

machines diesel: 360,3 CO2

machines benzine: 1,5 CO2

elektriciteit: 0 ton CO2

 

2021

De totale uitstoot over 2021 bedraagt 418,9 ton per jaar.

verwarming aardgas: 4,8 CO2

machines diesel: 409,2 CO2

machines benzine: 3,0 CO2

elektriciteit: 0 ton CO2

2022

De totale uitstoot van 2022 bedraagt: 415,3 CO2

Verwarming aardgas:  3,9 CO2

machines diesel:  408,80 CO2

machines benzine: 2,7 CO2

 

Hoeveel CO2 stoten we per medewerker uit?

2016: aantal fte 20. Uitstoot per fte: 15,05

2017: aantal fte 23. Uitstoot per fte: 13,29

2018: aantal fte 24. Uitstoot per fte: 17,41

2019: aantal fte 23. Uitstoot per fte: 15,83

2020: aantal fte 29. Uitstoot per fte: 12,05

2021: aantal fte 35,5. Uitstoot per fte: 11,8

2022: aantal fte 33,58. uitstoot per fte: 12,36 CO2

Er is na de investeringen in elektrisch materieel een duidelijke vermindering van CO2 uitstoot per fte te zien. Ondanks een stijging van de omzet.

De CO2 emissie van de grondverzetbedrijven daalde van 2017-2020 met 6,9 procent naar 27,7 ton in 2020. Mulder Loonbedrijf heeft een gemiddelde uitstoot  van 2017-2020 van 19,59 per 100.000 euro bruto marge. We lopen hiermee voorop in de branche.

Wat is het doel?

 1. een reductie van 2% CO2 uitstoot op aardgas en elektriciteit.
 2. een reductie van 5% CO2 uitstoot op brandstoffen als diesel en benzine.

Minder uitstoot. Hoe bereik je dit?

 1. door zonnepanelen te plaatsen wordt een groot deel van de elektriciteitsbehoefte via zonnewarmte opgewekt. Er is in 2021 een aanvraag gedaan voor nog meer zonnepanelen. Dit is nog niet gerealiseerd.
 2. Er wordt in 2023 geïnvesteerd in een verzwaring van het net om de aanvraag naar stroom aan te kunnen.
 3. de ingekochte elektriciteit is Hollandse Wind. Dit is volledig CO2 neutraal.
 4. de loodsverlichting is aangepast. Er zijn LED armaturen geïnstalleerd.
 5. de uitvoerders rijden sinds 2018 in 3 volledig elektrische auto’s, die geladen worden met zelf geproduceerde zonne energie.
 6. er is een volledig elektrische bedrijfsbus, minishovel, trekker en rupsdumper in gebruik genomen.
 7. het klein materieel zoals heggescharen, tuinmaaiers is al voor een deel vervangen door elektrische exemplaren.
 8. Voor opdrachtgevers die uitsluitend CO2 neutraal willen werken, is er HVO100 beschikbaar. Hier is in 2022 al gebruik van gemaakt (38338 liter).

Wat kunnen we nog meer doen?

 1. Eerst willen we inzicht krijgen in het brandstofverbruik per machine. Deze data zijn we nu aan het verzamelen door per tankbeurt een machinecode en de draaiuren in te voeren. Dit analyseren we.
 2. de medewerkers worden geïnstrueerd hoe ze zuinig om kunnen gaan met brandstof. De meeste medewerkers hebben een cursus het nieuwe draaien gevolgd.
 3. De leverancier van brandstof compenseert de CO2 uitstoot met het herplanten van bomen.
 4. Bij de aanschaf van nieuw materieel weegt de CO2 en de stikstofuitstoot zwaar mee.
 5. We volgen de initiatieven van leveranciers en gemeenten van materieel op het gebied van vermindering van de CO2 uitstoot.
 6. We kijken samen met leveranciers en collega’s naar de mogelijkheden voor het gebruik van waterstof en opslag van eigen zonne energie d.m.v. een accu.
 7. We onderzoeken of we kunnen overgaan op een leverancier met tot 95% CO2 neutrale brandstof.

De laatste meters.

De laatste meters wegen het zwaarst. Er is zelfs in 2022 een lichte afname te zien van de CO2 uitstoot. Dit is voor een deel verklaarbaar omdat er groter (en ook zuiniger) materieel is aangeschaft. De relatief kleine afname wordt veroorzaakt door een toename van transport met zwaarder materieel. Ook voeren we meer zelf werk uit in plaats van het in te huren.

We blijven kijken naar aanschaf van duurzaam materieel.

Samen sta je sterker.

Sinds 2018 doen we mee in een keteninitiatief van de CUMELA. Samen met andere loon- en grondverzetbedrijven bekijken we de mogelijkheden om CO2 uitstoot te reduceren. Wat werkt en wat niet. Wat kost het. Kennis delen is kennis vermeerderen. We zijn aangesloten bij de SKAO. Deze Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder.