Duurzaam loonwerk

Hieronder vindt u ons certificaat:

CO2 certificaat februari 2019

Meten is weten.

Hoeveel CO2 stoten we uit. Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan. We hebben de hulp ingeroepen van de kennis van onze branche organisatie de CUMELA.

De cijfers.

We hebben op basis van de inkoopfacturen en meterstanden gekeken hoeveel CO2 uitstoot we in het jaar 2016 en 2017 en 2018 en 2019 hadden. Dit zijn de cijfers:

2016:

verwarming aardgas: 5,8 ton CO2

machines diesel: 278,6 ton CO2

machines benzine: 3,5 ton CO2

electriciteit: 17,9 ton CO2

totaal CO2 uitstoot: 305,9 CO2

2017:

verwarming aardgas: 5,2 ton CO2

machines diesel: 279,9 ton CO2

machines benzine: 3,9 ton CO2

electriciteit: 12,3 ton CO2

totaal CO2 uitstoot: 301,1 CO2

2018:

verwarming aardgas: 3,6 ton CO2

machines diesel: 410,2 ton CO2

machines benzine: 1,1 ton CO2

electriciteit: 3,1 ton CO2

totaal CO2 uitstoot: 418,03 ton CO2

2019:

verwarming aardgas: 3,4 ton CO2

machines diesel: 360,60 ton CO2

machines benzine: 0,6 ton CO2

electriciteit: 0 ton CO2

2020:

totaal CO2 uitstoot: 364,20 CO2

verwarming aardgas: 4,4 CO2

machines diesel: 360,3 CO2

machines benzine: 1,5 CO2

elektriciteit: 0 ton CO2

De totale uitstoot is verminderd met 3 ton CO2 per FTE/1KBPM. Dat wil zeggen dat er meer mensen sinds 2016 bij ons werkzaam zijn. Per fulltime medewerker is de uitstoot gedaald met 3 ton CO2 ten opzichte van 2016.

Wat is het doel?

 1. een reductie van 95% CO2 uitstoot op aardgas en elektriciteit.
 2. een reductie van 5% CO2 uitstoot op brandstoffen als diesel en benzine.

Dit is gerealiseerd in 2020. De doelen voor 2021 zijn: 8 ton reductie van de CO2 uitstoot van brandstoffen bij een gelijkblijvende omzet.

Minder uitstoot. Hoe bereik je dit?

 1. door zonnepanelen te plaatsen wordt een groot deel van de elektriciteitsbehoefte via zonnewarmte opgewekt.
 2. de ingekochte elektriciteit is Hollandse Wind. Dit is volledig CO2 neutraal.
 3. de loodsverlichting is aangepast. Er zijn LED armaturen geïnstalleerd.
 4. de uitvoerders rijden sinds 2018 in 2 volledig elektrische auto’s, die geladen worden met zelf geproduceerde zonne energie.
 5. er is een volledig elektrische bedrijfsbus in gebruik genomen.
 6. het klein materieel zoals heggescharen, tuinmaaiers is al voor een deel vervangen door elektrische exemplaren.

Wat kunnen we nog meer doen?

 1. Eerst willen we inzicht krijgen in het brandstofverbruik per machine. Deze data zijn we nu aan het verzamelen door per tankbeurt een machinecode en de draaiuren in te voeren. Dit analyseren we.
 2. de medewerkers worden geïnstrueerd hoe ze zuinig om kunnen gaan met brandstof. Dit kan onder andere door instructies hoe je zuinig kunt rijden met het materieel en hoe je voorkomt dat je veel heen en weer rijdt.
 3. De leverancier van brandstof compenseert de CO2 uitstoot met het herplanten van bomen.
 4. Bij de aanschaf van nieuw materieel weegt de CO2 uitstoot zwaar mee.
 5. We volgen de initiatieven van leveranciers van materieel op het gebied van vermindering van de CO2 uitstoot.
 6. We kijken samen met leveranciers en collega’s naar de mogelijkheden voor het gebruik van waterstof.
 7. We onderzoeken of we kunnen overgaan op een leverancier met tot 95% CO2 neutrale brandstof.

Samen sta je sterker.

Sinds 2018 doen we mee in een keteninitiatief van de CUMELA. Samen met andere loon- en grondverzetbedrijven bekijken we de mogelijkheden om CO2 uitstoot te reduceren. Wat werkt en wat niet. Wat kost het. Kennis delen is kennis vermeerderen. We zijn aangesloten bij de SKAO. Deze Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder.